Voorivex

@voorivex

رتبه

۳

امتیاز

۲۲۹

گزارش‌های موفق

۲۴ از ۲۶

دریافتی

۶۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

حساب‌فا

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

IDPay

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

IDPay

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

IDPay

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

IDPay

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

IDPay

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۵
  • دریافتی۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۹
  • گزارش‌های موفق۶
  • دریافتی۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۱
  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۰
۴
NOA Games
NOA Games۴۴۷۰۰۰۰۰ تومان۳۹
۵
زرین‌پال
زرین‌پال۳۸۰۰۰۰۰۰ تومان۳۰
۶
[درکنارهم]پذیرش۲۴
[درکنارهم]پذیرش۲۴۱۰ تومان۲۰
۷
ایوند
ایوند۱۲۵۰۰۰۰ تومان۱۰

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است