Voorivex

@voorivex

رتبه

۱

امتیاز

۱۶۰

گزارش‌های موفق

۱۷ از ۲۰

دریافتی

۳۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

NOA Games

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

ایوند

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

[درکنارهم]پذیرش۲۴

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۶
  • دریافتی۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۱
  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۰
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۹
۴
زرین‌پال
زرین‌پال۲۴۵۰۰۰۰۰ تومان۲۰
۵
[درکنارهم]پذیرش۲۴
[درکنارهم]پذیرش۲۴۱۰ تومان۲۰
۶
ایوند
ایوند۱۲۵۰۰۰۰ تومان۱۰

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است