«عنوان مخفی»

توسط

Offensive

در میدان

پذیرش۲۴

امتیاز

۱۰

شناسه گزارش

r2020-04-16-0002

وضعیت

گزارش تکراری «r2020-04-14-0001»

حساسیت

زمان ثبت

آخرین بروزرسانی