blackh0le

@blackh0le

رتبه

۸

امتیاز

۲۵

گزارش‌های موفق

۳ از ۵

دریافتی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

رایتل

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

راورو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۸
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۷

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت راورو«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است