BlackOwl

@BlackOwl

رتبه

۲۲

امتیاز

۲۰

گزارش‌های موفق

۳ از ۴

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

راورو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۰
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۸

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است