CheckMate

@checkmate

رتبه

۲۸

امتیاز

۷

گزارش‌های موفق

۱ از ۹

دریافتی

۷۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

NOA Games

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

آونگ‌ایمیل

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

آونگ‌ایمیل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۷

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است