Af4himi

@crypton

رتبه

۲۶

امتیاز

۲۰

گزارش‌های موفق

۶ از ۱۲

دریافتی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

شاتل

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

SAY.IR

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۷
  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است