netwons

@netwons

رتبه

۲۹

امتیاز

۲۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۶

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شکارچی ثبت نشده است

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است