Offensive

@offensive

رتبه

۱۷

امتیاز

۳۰

گزارش‌های موفق

۳ از ۴

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

[درکنارهم]پذیرش۲۴

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

[درکنارهم]پذیرش۲۴

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

[درکنارهم]پذیرش۲۴

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

[درکنارهم]پذیرش۲۴

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۳۰

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است