Offensive

@offensive

رتبه

۲۵

امتیاز

۳۰

گزارش‌های موفق

۳ از ۴

دریافتی

۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

پذیرش۲۴

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

پذیرش۲۴

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

پذیرش۲۴

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

پذیرش۲۴

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۳۰

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است