Taha

@R3act0r

رتبه

۴۱۱

امتیاز

۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۳

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

شاتل

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

شاتل

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

جیبرس

بررسی میدان

فعال

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شکارچی ثبت نشده است

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است