۵۰% تخفیف باگ‌بانتیویژه‌ی کسب‌وکارهای دانش‌بنیاندر سرزمین امن دانش‌بنیان‌ها

s4hm4d

@s4hm4d

رتبه

۲۲

امتیاز

۳۴

گزارش‌های موفق

۸ از ۱۵

دریافتی

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

جیبرس

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

آلین‌لند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۳
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۹
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۸

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
جیبرس«عنوان مخفی»
بازی منچیکو«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است