alred

@saber523

رتبه

۱۴

امتیاز

۴۴

گزارش‌های موفق

۱۲ از ۲۰

دریافتی

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

تسکولو

بررسی تیم داوری

فعال

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

فلایتیو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۹
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۸
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۸
۴
حساب‌فا
حساب‌فا۲۲۵۰۰۰۰ تومان۸
۵
راورو
راورو۳۲۵۰۰۰۰ تومان۸
۶
کوین‌نیک مارکت
کوین‌نیک مارکت۲۰ تومان۲
۷
فلایتیو
فلایتیو۱۰ تومان۱

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است