saber523

@saber523

رتبه

۳۵

امتیاز

۱

گزارش‌های موفق

۱ از ۵

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

NOA Games

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

بررسی میدان

فعال

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۰

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است