Scar3cr0vv

@scar3cr0vv

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۱

گزارش‌های موفق

۷ از ۱۵

دریافتی

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

جیبرس

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

جیبرس

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

جیبرس

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۶
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۷
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۷

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است