Scar3cr0vv

@scar3cr0vv

رتبه

۱۴

امتیاز

۱۶

گزارش‌های موفق

۵ از ۱۰

دریافتی

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

NOA Games

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۸
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۷
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
بازی منچیکو«عنوان مخفی»
بازی منچیکو«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است