Scar3cr0vv

@scar3cr0vv

رتبه

۹

امتیاز

۷۷

گزارش‌های موفق

۱۲ از ۱۵

دریافتی

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

جیبرس

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۶
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۱
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۶
۴
کوین‌نیک مارکت
کوین‌نیک مارکت۱۵۰۰۰۰۰ تومان۷
۵
نماوا
نماوا۲۲۵۰۰۰۰۰ تومان۷

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است