dawero

@shange

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۶

گزارش‌های موفق

۳ از ۵

دریافتی

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

SAY.IR

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

SAY.IR

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۲۶

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت سِی«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است