user3

@user3

رتبه

۳۵

امتیاز

۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۱۳

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

درخواست تجدید نظر

فعال

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

اسپم

بسته شده

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

در انتظار اعلام نظر راورو

فعال

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شکارچی ثبت نشده است

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است