user3

@user3

رتبه

۸۷

امتیاز

۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۹

دریافتی

۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

درخواست تجدید نظر

فعال

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

اسپم

بسته شده

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

در انتظار اعلام نظر راورو

فعال

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شکارچی ثبت نشده است

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
shop«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است