مهدی

@mahdi266

رتبه

۲۳۴

امتیاز

۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۱

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

نماوا

ارزیابی نهایی

فعال

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شکارچی ثبت نشده است

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
نماوا«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است