JOKER

@mahdi266

رتبه

۱۶

امتیاز

۳۸

گزارش‌های موفق

۵ از ۱۵

دریافتی

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

بازبینی مجدد تیم داوری

فعال

«عنوان مخفی»

فلایتیو

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

راورو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

سازمان منتخب VIP

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

راورو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۹
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۹

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است