N1X

@morteza_am

رتبه

۶

امتیاز

۸۰

گزارش‌های موفق

۲۰ از ۲۹

دریافتی

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

ابر آروان

بررسی تیم داوری

فعال

«عنوان مخفی»

فلایتیو

بررسی تیم داوری

فعال

«عنوان مخفی»

جیبرس

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۷
  • دریافتی۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۹
  • گزارش‌های موفق۵
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۸
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۷
۴
فلایتیو
فلایتیو۴۵۱۰۰۰۰۰ تومان۱۵
۵
جیبرس
جیبرس۱۰ تومان۱

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است