sec_zone64

@sec_zone64

رتبه

۲۰

امتیاز

۵۴

گزارش‌های موفق

۸ از ۸

دریافتی

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

۳۰نما

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

جیبرس

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایرانسل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

SAY.IR

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

تپسی

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تپسی

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۹
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۸
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۹
۴
ایرانسل
ایرانسل۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶
۵
SAY.IR
SAY.IR۲۰ ریال۲

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
اپلیکیشن ۳۰نما«عنوان مخفی»
جیبرس«عنوان مخفی»
جیبرس«عنوان مخفی»
جیبرس«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است